Andrej Kiska

Andrej Kiska čelí útokom už  od čias prezidentskej kampane v roku 2014, kedy už nemal byť Róbert F. v politike. Vtedy okrem obvinení z napojenia na scientologickú cirkev, bol Andrej Kiska obviňovaný z úžery.


Nie je tajomstvom, že Andrej Kiska pred mnohými rokmi založil a riadil spoločnosti Quatro a Triangel, ktoré sa venovali predaju tovaru na splátky. Obe spoločnosti boli spolu s ďaľšímí tromi koncom roka zlúčené dokopy a v roku 2005 predané Všeobecnej úverovej banke. Priebežne však od ľudí, ktorí svoje záväzky neplatili, si veritelia svoje pohľadávky vymáhali právnou/súdnou cestou. Keďže sa pre kúpu tovaru rozhodli slobodne a bez nátlaku, takisto súhlasili so splátkovou zmluvou a úroky neboli extrémne vysoké, je toto tvrdenie blud, nakoľko definícia úžery podľa § 39a Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.) uvádza :

Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.

Zdroje: Wikipedia.org , podnikam.sk

Od Milan Dvorský

Blogger, ITčkár, otec, osobný vodič.

Pridaj komentár