cenzúra

Ľuboš Blaha dostal od spoločnosti META, ktorá prevádzkuje sociálnu sieť FaceBook najtvrdší trest – zrušenie jeho FB stránky. Netrvalo dlho, aby začal spolu so svojou materskou stranou a priaznivcami kričať, že Hegerova vláda vylobovala jeho zablokovanie.

Samozrejme, že to Ľuboš ani nemôže dokázať, no každopádne tých podmienok používania, ktoré porušil bolo viacero a dlhodobo … Samozrejme sú tam aj normy komunity.

normy komunity - sekcia šikanovanie
normy komunity – sekcia šikanovanie

Ústava tiež zakotvuje právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti,
dobrej povesti a na ochranu mena (čl. 19).v zmysle Ústavy má každý právo
na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinné-
ho života a tiež pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním ale-
bo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
p
odrobnejšiu úpravu ochrany osobnosti obsahujeobčiansky zákonník
(zákon č. 40/1964 Zb., ďalej aj „oZ“) v ustanoveniach § 11 až § 15 (a v prí-
pade právnickej osoby v ust. § 19b).o chranou osobnosti sa myslí nielen
ochrana osobnosti ako celku, ale aj jej jednotlivých čiastkových osobnost –
ných práv, najmä ochrana života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnos-
ti, ako aj súkromia, mena a prejavov osobnej povahy.

Toto je konkrétne citácia z publikácie Via Iuris z roku 2011 (na strane 31 je pekne celá definícia), kedy o nejakom Blahovi sme ešte ani nesnívali. A celý výklad len poukazuje na skutočnosť, že sloboda prejavu MÁ svoje hranice. A takisto aj to, že sa treba brániť, ako sa len dá, k čomu v tom istom roku vyzýva dokonca aj Blahov strannícky šéf – Robert Fico.

Štát loboval za cenzúru

Ako som spomínal vyššie, Blaha porušil viacero pravidiel súkromnej spoločnosti, s ktorými súhlasil a na ktorých porušenie bol opakovane upozornený.Pokračoval a tak prišiel trest. V tomto prípade nebol potrebný lobbing zo strany štátu.

Ak však niektorý štát aplikuje cenzúru na sociálnej sieti, je to Ľubove milované Rusko na (už) štátnej sociálnej sieti Vkontakte.

Pôvodne súkromná sieť bola zhruba 10 rokov dozadu za zvláštnych okolností prevedená pod krídla štátu. A dodnes platí, že na nej nemôžete napísať nič, čo by kritizovalo Rusko a jeho vedenie.

Preto je zvláštne, že na VKontakte mu táto cenzúra nevadí a Ľuboš platil rekordné peniaze americkej sieti, aby nadával na USA a vlastnú prezidentku, kde je sloboda prejavu omnoho liberálnejšia a riadi sa heslom – ži a nechaj žiť.

Radšej nech vo svojich povestných bodoch vymenuje, akým bol prínosom pre túto krajinu.

Od Milan Dvorský

Blogger, ITčkár, otec, osobný vodič.

Pridaj komentár